Gastec reagensrör

Logoihus
Mät o analysera själv! (eller anlita oss)

Gastec reagensrör(=detektor-/kolorimetriska rör)

Detector tubes

Reagensrör Gastec Standard: För direktmätning, t ex på arbetsplatser, av upp till 500 olika gaser och ångor med hjälp av handpumpad luft med pump GV-100S. Kolorimetrisk direktavläsning av kund utan att behöva laboratorieanalys. Avsedda främst för indikativa snabba mätningar vid behov, eller vid osäkerhet om nivåer eller typ av föroreningar. Använd alltid Gastec pump nedan för korrekt mätning!

Pris/förpackning reagensrör (~10 st/förp): 530 kr + moms
Pris Gastec pump GV-100S: 2 795 kr + moms
Gastec sortiment (pdf): Gastec Detector  Tube_List_21st(1)

Gastec system (pdf): Gastec GAS_DETECTOR_TUBE_SYSTEM(2)

Frakter tillkommer

Tubes_and_Pump_3

Gastec passiva diffusionsprovtagare (Gastec Dosi-tubes):

För tidsvägda medelvärden, (KTV eller NGV, från 0,5-10 timmar vanligen), t ex för att jämföra med hygieniska gränsvärden, eller andra indikativa mätningar. Kolorimetrisk direktavläsning och provtagning av kund utan att behöva pump eller laboratorieanalys. För stationär (upphängning i rum) eller personburen (fäst på kragen med Gastec rörhållare) för exponering i andningszonen. (Se sidan 25-26 i Gastec  detektorrörlista)

Pris/förp Gastec passiva dosi-rör (10 st/förp): 650 kr + moms        

Pris/förp Gastec rörhållare (3 st): 512 kr + moms                      

Gastec sortiment (pdf): Gastec Detector_Tube_List_21st(1)

Gastec handbok: 118 kr + moms

Frakter tillkommer

dosi-tubes_low_res_rgb_2 Gastec Dosi-rör m hållare

Mark- och vattenföroreningar

photo

Speciella mätmetoder för analys av mark- och vattenföroreningar täcks med Gastec detektorrör. Standardutrustning (Gastec) samt viss specialutrustning (Gastec) för manuell borrning i mark kan krävas för gasanalys i jord enligt nedan:

  • Markborr
  • GV-100 gaspump
  • Förlängt provtagningskit
  • Detektorrör, standard

Gastec Youtube info: Instruktionsvideos

Priser övriga Gastec-produkter: Begär offert!

E-post: info@innipowerflex.com

 

Luftkvalitetskontroll

Luftkvalitetskontroll