Reagensrör

Logoihus
Mät o analysera själv! (eller anlita oss)

Reagensrör(=detektor-/kolorimetriska rör)

Detector tubes

Reagensrör: För direktmätning, t ex på arbetsplatser, av flera hundra olika gaser och ångor med hjälp av handpump. Kolorimetrisk direktavläsning  utan att behöva laboratorieanalys. Avsedda främst för indikativa snabba mätningar vid behov, eller vid osäkerhet om nivåer eller typ av föroreningar.

Passiva diffusionsprovtagare (Dosimeter-tubes):

För tidsvägda medelvärden, (KTV eller NGV, från 0,5-10 timmar vanligen), t ex för att jämföra med hygieniska gränsvärden, eller andra indikativa mätningar. Kolorimetrisk direktavläsning och provtagning utan att behöva pump eller laboratorieanalys. För stationär (upphängning i rum) eller personburen (fäst på kragen) för exponering i andningszonen.

Mark- och vattenföroreningar

Speciella mätmetoder för analys av mark- och vattenföroreningar är också möjliga. Viss specialutrustning för manuell borrning i mark kan krävas för gasanalys i jord.

E-post: info@innipowerflex.com

Luftkvalitetskontroll

Luftkvalitetskontroll