Varför screening?

Logoihus

Varför screening (eller jämförande kvalitativa mätningar i realtid)?

Det finns en mängd skäl, inte minst ekonomiska att använda sig av screening, innan beslut tas om kvantitativa mätningar eller andra förändringar (t ex investeringar). Jämförande, kvalitativa mätningar med relativa resultat i realtid bör vara det första steget i en analys- och kontrollsituation.

Med screening avdramatiserar man begreppet luftkvalitetsmätningar och styr statiska kvantitativa metoder med labanalys (ex. för uppfyllande av villkor) till sin rättmätiga plats, då de verkligen behövs. Man får dessutom en överblick över hela den relativa luftkvaliteten på alla mätpunkter och i exempelvis olika lokaler. Detta ger en kartläggning av alla utrymmen som jämförs.
Screening ger också möjlighet till källsökning, olika insatsers påverkan på en föroreningssituation, produktionsproblem, hälsa- och riskområden.
Det ska vara lätt, snabbt (resultat direkt) och ekonomiskt att få besked om sin situation, risker etc. och hur luften blir vid olika åtgärder, investeringar i luftbehandling, energieffektivisering etc.

Screening:

tar hänsyn till skillnader för att fastställa relativ luftkvalitet,
spårar källor,
mäter i realtid och jämför med olika mätpunkter,
kan bestämma  ”worst case”, var åtgärder är viktigast att  prioritera,
ger underlag för lämpliga mätpunkter vid kvantitativa mätningar för uppfyllande av villkor,
minimerar antalet kostsamma kvantitativa mätningar med labanalys,
kan snabbt mäta flera parametrar i realtid och se samband och interferens mellan olika parametrar

Förutsättningarna för en bättre analys finns vid screening, eftersom kvantitativa mätningar enligt villkorskrav, följs av en fördröjning för senare labanalys och dessutom inte är färsk då den analyseras. Detta kan medföra att koncentrationer förändrats, eller att reaktiva ämnen omvandlats till andra ämnen och ge en mindre representativ labrapport. Utöver att värdena kan bli felaktiga, tas inte hänsyn till variationer under mättiden vid traditionella mätningar.
Man kan vid screening kontrollera påverkan på mätresultatet från olika insatser eller förändringar i omgivningen (ex. produktionen, inställningar etc.) under mätningens förlopp i realtid. Orsaker och eventuella åtgärder kan då fastställas och eventuellt prioriteras i planeringen.
Ett annat exempel är då filter byts rutinmässigt i s f att baseras på screening för styrning efter behov.

Kvalitativa mätningar i realtid av flera parametrar (typ screening) bör vara det första steget vid olika kontroller som har samband med luftkvaliteten med tanke på inbördes relationer mellan olika miljöparametrar.

Inni Powerflex

E-post: info@innipowerflex.com

Luftkvalitetskontroll

Luftkvalitetskontroll