Vem kontrollerar vad?

Logoihus

Vem kontrollerar luftkvalitet idag och vad kontrolleras?

  • Vem kontrollerar kvaliteten på inandningsluft idag? Och vad kontrolleras?
  • Hur kontrolleras luftkvalitet (OVK – obligatorisk ventilationskontroll studerar inte luftens kvalitet utan är en teknisk funktionskontroll av ventilationsutrustning)?
  • Vem kontrollerar luftkvalitet före och efter filterbyten? Vem kontrollerar filtrens förmåga att leva upp till sina syften (effektivitet enl. specifikationer)?
  • Vem kontrollerar att gjorda investeringar uppfyller satta krav (att klimat- och ventilationssystem håller vad de lovar)?

Besvaras ovan frågor (1, 2, 4) med ingen,  eller leverantören, och fråga 2 med OVK, finns risken att ni milt sagt ”eldar för kråkorna”, slösar energi, saknar anpassad ventilation, har underpresterande personal och onödiga sjukkostnader.

Ett framtidsinriktat välskött företag har kontroll, d v s ser till att osäkerhet inte råder på ovan nog så viktiga områden.

Ovan punkter berör flera ansvarsområden inom ett företag, såsom ansvariga för drift- och energikostnader, ventilationssystem, framtida investeringar, emissioner från produkter, hälsa, arbetsmiljö etc.

Inni Powerflex

E-post: info@innipowerflex.com

Luftkvalitetskontroll

Luftkvalitetskontroll